top of page
(B)บ็อกลอย ST นาโน้ 2x4 403-1

(B)บ็อกลอย ST นาโน้ 2x4 403-1

SKU: ET003408
₭3.500,00Price

บล็อกลอยพลาสติก 2x4 NANO 403-1
บล็อกลอย 2x4 NANO
ใช้กับ Panasonic Wide Series
มีน้ำหนักเบา ชิ้นเล็ก ทนต่อความร้อนสูง
#บล็อกลอย #กล่องลอย #wallbox

bottom of page