top of page

ໂປຣໂມຊັ່ນຂອງເດືອນ

📣📣ມາບ່ອນດຽວ ຈົບ ຄົບ ເລື່ອງບ້ານ📣📣

ຊີເອັສຊີສິນຄ້າດີມີຄຸນນະພາບ ຂະໜາດດີເຈມະຕູມຍັງເລືອກເລີຍ

The perfect difference

                                  Of nature around us

ຍີ່ຫໍ້ຍອດນິຍົມ
LOGOAll.png
ບໍລິສັດຊີເອັມຊີມໍມິງ ຈຳ ກັດ. ເປັນອີກ ໜຶ່ງ ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸລະກິດໃນແຈ້ງການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດເຊກອງກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຈຳ ກັດລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ລາວເຊກອງມີທຶນເລີ່ມຕົ້ນ 2,0 ຕື້ກີບຈົນຮອດປີ 2013, ກາຍເປັນບໍລິສັດ ກຳ ລັງຂະຫຍາຍຕົວ Kong Krub ຈຳ ກັດໂດຍເພີ່ມທຶນ 5,0 ຕື້ພາຍໃນ 5 ປີຂອງການ ດຳ ເນີນທຸລະກິດ, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະວ່ອງໄວໂດຍຂະຫນານກັນເພື່ອພັດທະນາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ.

 - CSC Complex PAKSE - 

ບໍລິສັດຊີເອັມຊີມໍມິງ ຈຳ ກັດ. ເປັນອີກ ໜຶ່ງ ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸລະກິດໃນແຈ້ງການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດເຊກອງກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຈຳ ກັດລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ລາວເຊກອງມີທຶນເລີ່ມຕົ້ນ 2,0 ຕື້ກີບຈົນຮອດປີ 2013, ກາຍເປັນບໍລິສັດ ກຳ ລັງຂະຫຍາຍຕົວ Kong Krub ຈຳ ກັດໂດຍເພີ່ມທຶນ 5,0 ຕື້ພາຍໃນ 5 ປີຂອງການ ດຳ ເນີນທຸລະກິດ, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະວ່ອງໄວໂດຍຂະຫນານກັນເພື່ອພັດທະນາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ.

 - CSC Complex PAKSAN- 

ບໍລິສັດຊີເອັມຊີມໍມິງ ຈຳ ກັດ. ເປັນອີກ ໜຶ່ງ ຫົວ ໜ່ວຍ ທຸລະກິດໃນແຈ້ງການການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດເຊກອງກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຈຳ ກັດລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ລາວເຊກອງມີທຶນເລີ່ມຕົ້ນ 2,0 ຕື້ກີບຈົນຮອດປີ 2013, ກາຍເປັນບໍລິສັດ ກຳ ລັງຂະຫຍາຍຕົວ Kong Krub ຈຳ ກັດໂດຍເພີ່ມທຶນ 5,0 ຕື້ພາຍໃນ 5 ປີຂອງການ ດຳ ເນີນທຸລະກິດ, ບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະວ່ອງໄວໂດຍຂະຫນານກັນເພື່ອພັດທະນາການເຕີບໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດ.

 - CSC Complex VIENTIANE 

CSC Complex Center

bottom of page