top of page
(B)กาวชีเมนต์ปูกระเบืองพื้น WEBER ไทล์ เชฟ 20kg สีเทา

(B)กาวชีเมนต์ปูกระเบืองพื้น WEBER ไทล์ เชฟ 20kg สีเทา

SKU: TC008578

กาวซีเมนต์เวเบอร์ไทล์ เซฟ เหมาะกับ
ปรับปรุงซ่อมแซม การปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน พร้อมคุณสมบัติที่สามารถปูบนอิฐมวลเบา

bottom of page