top of page
(B)กระเบื้องพื้นDuragres 24"x24" Sparkling White สปาร์กิ้งไวท์

(B)กระเบื้องพื้นDuragres 24"x24" Sparkling White สปาร์กิ้งไวท์

SKU: TC002301

กระเบื้องแกรนิตโต้ มีส่วนผสมของผงหินแกรนิต  มีเนื้อกระเบื้องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น
แล้วนำไปผ่านการเผาด้วยความร้อนสูง แข็งแรง และทนทานต่อการขีดข่วน

bottom of page