top of page
ຖັງເກັບນ້ຳ ລຸ້ນ DECO DE-38/SB 2000L DOS

ຖັງເກັບນ້ຳ ລຸ້ນ DECO DE-38/SB 2000L DOS

SKU: PA011367
₭2.318.500,00Price

ป้องกัน ยูวี สูงสุด ระดับ 8 วัสดุผสม UV Stabilizer สีไม่ซีดเเตกลายงา ป้องกันตะใคร่น้ำ ปลอดภัยด้วยวัสดุพิเศษ ป้องกันการเกิดตะใคร่น้ำ

bottom of page