top of page
เหล็กไวร์เมช  20 X 20 ซม. X 2 ม. X 50ม.@4.0 มม.

เหล็กไวร์เมช 20 X 20 ซม. X 2 ม. X 50ม.@4.0 มม.

SKU: ST000239

เป็นตะแกรงเหล็กเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น คุณภาพสูง ใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา มีทั้งแบบ ชนิดม้วนและชนิดแผง

bottom of page