top of page
ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก

SKU: ST000739

ลวดผูกเหล็กเป็นเหล็กสำหรับใช้นในการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้สำหรับผูกเหล็กที่เสริมในโครงสร้างคอนกรีตเข้าด้วยกัน เช่น เหล็กปลอกในคานหรือในเสา เหล็กเสริมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดนี้ ใช้กันมากในการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

bottom of page