top of page
ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ ปาร์เก้ 1 กก. #35-A TOA

ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ ปาร์เก้ 1 กก. #35-A TOA

SKU: PC009004

รายละเอียดสินค้า
กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-35A
กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ คุณภาพสูง สำหรับงานไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารประกอบและสารตะกั่ว
ให้การยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปาดกาวได้อย่างสะดวก
มีการแห้งตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการไหลตัวที่ดี ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น 
สามารถจัดแต่งลวดลายไม้ปาร์เก้ให้สวยงามได้ในขณะปู

bottom of page