top of page
กระเบื้องสามลอน 4 มิล สีส้มอรุณรุ่ง (300 แผ่น/พาเลท) โอฬาร

กระเบื้องสามลอน 4 มิล สีส้มอรุณรุ่ง (300 แผ่น/พาเลท) โอฬาร

SKU: CO000013

กระเบื้องสามลอน 4 มิล ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาจาก กระเบื้องโอฬาร ตราลูกโลกโดดเด่น ด้วยรูปลอนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสำหรับการไหลของน้ำฝน สีสันสดใสด้วยเทคนิคการเคลือบสีพิเศษ จึงมุงง่ายคงทน แข็งแรง และไม่รั่วซึม

bottom of page