top of page
เหล็กไวร์เมช  25 X 25 ซม. X 2.0 ม. X 50 ม.@2.6 มม.

เหล็กไวร์เมช 25 X 25 ซม. X 2.0 ม. X 50 ม.@2.6 มม.

SKU: ST000250

เป็นตะแกรงเหล็กเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น คุณภาพสูง ใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา มีทั้งแบบ ชนิดม้วนและชนิดแผง

bottom of page