top of page
เหล็กเส้น SR24-RB6 มิล นน.2.22 กก./เส้น(ความยาว 10 ม.) (500เสั้น/มัด)พับ

เหล็กเส้น SR24-RB6 มิล นน.2.22 กก./เส้น(ความยาว 10 ม.) (500เสั้น/มัด)พับ

SKU: ST000538

ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มากนัก  ใช้ทำปลอกเสา ใช้ทำปลอกคานไม่นิยมสำหรับงานยึดเกาะเช่นปูน เพราะเหล็กมีผิวเรียบมน ไม่เหมาะกับงานยึดเกาะ

bottom of page