เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1" X 1.70 มม.น้ำหนัก 7.15 Kg./เส้น

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1" X 1.70 มม.น้ำหนัก 7.15 Kg./เส้น

SKU: ST000171

คุณสมบัติของสินค้า ขนาด : นน.จริง +-4.7 กก./เส้น ราคาพิเศษ เต็มมัด:144 เส้น/มัด น้ำหนัก 7.15 Kg. 

Contact

Customer Service:

Tel : +856 031 215 501-9

maketing.hq@csccomplexcenter.la

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

© 2023 by CSC COMPLEX CENTER Co.,Ltd. Proudly created with Solution Design