top of page
อ่างล้างหน้า C005 WH Annie Lav  1TH  /White/ Cotto

อ่างล้างหน้า C005 WH Annie Lav 1TH /White/ Cotto

SKU: SW003182

อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ง่ายในการติดตั้งและประหยัดพื้นที่                        กว้าง510 มิลลิเมตร
สูง200 มิลลิเมตร
ยาว350 มิลลิเมตร
น้ำหนัก9 กิโลกรัม

bottom of page