ลวดหนาม No.14 ตราเป็ดเขียว : 50 เมตร/ขด

ลวดหนาม No.14 ตราเป็ดเขียว : 50 เมตร/ขด

SKU: ST008531