คลอรีนผง 65%/70% บรรจุ 40kg

คลอรีนผง 65%/70% บรรจุ 40kg

SKU: PC008537

เคมีบำบัดน้ำ