top of page

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท ซีเอสซี      ซีเอสซี คอมเพล็ก เซ็นเตอร์

            บริษัท ซีเอสซี คอมเพล็ก เซ็นเตอร์ จำกัดผู้เดียว (CSC Complex Center Sole Co.,Ltd) ก่อตั้งขึ้นในปี 2014  ที่นครปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ โดยเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2016 ด้วยแนวความคิดที่จะสร้าง ซีเอสซี ให้เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง , อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ภายในบ้าน แบบครบวงจร ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดใน 4 แขวงภาคใต้ของ สปป ลาว ด้วยการขายแบบ Modern Trade เพื่อสร้างเงื่อนไขให้แก่สังคมสามารถเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์ตกแต่ง,อุปกรณ์ไฟฟ้า ,เครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องมือช่าง,เครื่องใช้ภายในบ้าน และอื่นๆที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

            โดยการยึดแนวความคิดการค้าแบบทันสมัย (Modern Trade) พวกเราได้นำเอาสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง ทั้งภายในและต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม ด้วยการประสานงานโดยตรงจากโรงงาน ผู้ผลิตกว่า 100,000 รายการสินค้า มาวางจำหน่ายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์  เพื่อสะดวกในการเลือกซื้อ และให้สอดคล้องกับ  Slogan ที่บริษัทตั้งไว้คือ “อาณาจักรวัสดุก่อสร้างของคนลาว โฮมฮัก ครบคัก ถือดี

แผนการขยายธุรกิจ ซีเอสซี คอมเพล็ก เซ็นเตอร์

            อ้างอิงผลสำเร็จของการเปิดให้บริการของ ศูนย์การค้า ซีเอสซี คอมเพล็ก เซ็นเตอร์ สาขานครปากเซ ซึ่งบริษัทได้นำเอาบทเรียนในระบบการบริหาร - การจัดการแบบมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพอันยาวนานจากต่างประเทศมาปรับใช้ โดยมีพนักงานค่อยให้บริการแนะนำสินค้า ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ - ก่อสร้าง และตกแต่ง มีระบบการบริการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว และทันสมัย นอกจากนั้นบริษัทยังมีระบบควบคุมการขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อความสะดวกในการติดตาม และการเก็บภาษีของภาครัฐ ซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้ ซีเอสซีของพวกเรามี 3 สาขา ประจำแต่ละภาค เพื่อทำหน้าที่กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ สาขานครปากเซ,สาขาปากซัน และสาขนครหลวงเวียงจันทน์

-  สาขานครปากเซ กระจายสินค้าให้กับ แขวงจำปาศักดิ์,แขวงสุวรรณเขต,แขวงสาละวัน,แขวงเซกอง และอัตตะปือ

- สาขาปากซัน กระจายสินค้าให้กับ แขวงบอลิคำไซ,เขตพิเศษไชยสมบูรณ์ ,แขวงคำม่วน,แขวงเซียงขวาง และแขวงหัวพัน

- สาขานครหลวงเวียงจันทน์ กระจายสินค้าให้กับ แขวงเวียงจันทน์,แขวงไชยบุรี,แขวงหลวงพระบาง,แขวงอุดมไซ,แขวงบ่อแก้ว,แขวงหลวงน้ำทา และแขวงพงสาลี

csc.jpg
bottom of page