top of page
ท่อเหลือง ตราช้าง 15มม (3/8") (50เส้น/มัด)

ท่อเหลือง ตราช้าง 15มม (3/8") (50เส้น/มัด)

SKU: ET001034
₭13,500.00ราคา

ท่อพีวีซีเอสซีจี ตราช้าง งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 15 มม. 3/8 นิ้ว ยาว 4 เมตร

bottom of page