top of page
กระเบื้องพื้นDuragres 24"x24" BT-HNA6001 Happy White Nano(X)

กระเบื้องพื้นDuragres 24"x24" BT-HNA6001 Happy White Nano(X)

SKU: TC010426

กระเบื้องแกรนิตโต้ มีส่วนผสมของผงหินแกรนิต  มีเนื้อกระเบื้องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น
แล้วนำไปผ่านการเผาด้วยความร้อนสูง แข็งแรง และทนทานต่อการขีดข่วน

bottom of page