top of page
กระเบื้องผนัง COTTO 30X60 CALACATTA ORO DECO R/T(8แผ่น/กล่อง ปูได้ 1.44ตรม)

กระเบื้องผนัง COTTO 30X60 CALACATTA ORO DECO R/T(8แผ่น/กล่อง ปูได้ 1.44ตรม)

SKU: TC010494

กระเบื้องแกรนิตโต้ มีส่วนผสมของผงหินแกรนิต  มีเนื้อกระเบื้องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น
แล้วนำไปผ่านการเผาด้วยความร้อนสูง แข็งแรง และทนทานต่อการขีดข่วน

bottom of page