top of page
หมอนข้างใยสังเคราะห์ ขาว SATIN

หมอนข้างใยสังเคราะห์ ขาว SATIN

SKU: FT001127

ผ้า คอทตอน 35% ผ้าโพลีเอสเตอร์ 65% 290 เส้นด้าย/10 ตร.ซม. ไส้ใน ใยสังเคราะห์ สำหรับใช้กอดนอน

bottom of page